Aby sme sa páčili

Výrobca: Diafilm Bratislava
Výroba: 1966
Text: list
Snímok: 22
Napísal: MUDr. Valéria Lipková
Kreslil: Božena Augustínová
Poznámka: B647, redaktor: Pavol Baník, pro zdravotní ústav

Leave a Comment