Ako sa Janko učil latinsky

Výrobca:
Výroba: neznámo
Text: list
Snímok: 24
Napísal: R. Lukášová
Kreslil:  
Poznámka: B368, podľa B. Němcové
Tags:

Leave a Comment