Alibaba a štyridsať zbojníkov

Výrobca: Diafilm Bratislava
Výroba: 1973
Text: list
Snímok: 26
Napísal: Baník
Kreslil: Ján Petrášek
Poznámka: B532

Leave a Comment