Koza rohatá a jež

Výrobca: Diafilm Bratislava Výroba: 1965 Text: list Snímok: 15 Napísal: Július Trebišovský, Josef Švikruha Kreslil: Drahomír Mrózek Poznámka: B555, redaktor: Valerián Grebeči, podľa národní pověsti


Kozliatka

Výrobca: Diafilm Bratislava Výroba: 1968 Text: list Snímok: 16 Napísal: Lenka Dedinská Kreslil: Erika Gregušová Poznámka: B604, redaktor: Valerián Grebeči, pro učební pomůcky, podľa lidové pohádky


Lastovičky pod strechou

Výrobca: Diafilm Bratislava Výroba: 1965 Text: list Snímok: 18 Napísal: Július Trebišovský, Josef Švikruha Kreslil: Ladislav Čisárik Poznámka: B549, redaktor: Valerián Grebeči


Tri medvede

Výrobca: Diafilm Bratislava Výroba: 1967 Text: list Snímok: 17 Napísal: Lenka Dedinská Kreslil: Erika Gregušová Poznámka: B601, pro učební pomůcky, redaktor:Valerián Grebeči, podľa L.N. Tolstého


V ovocnom sade

Výrobca: Diafilm Bratislava Výroba: 1965 Text: list Snímok: 20 Napísal: Anton Závodský Kreslil: Mira Haberernová Poznámka: B840, red: Valerián Grebeči


Zakliata hora

Výrobca: Diafilm Bratislava Výroba: 1965 Text: list Snímok: 19 Napísal: Jozef Švikruha, Július V. Trebišovský Kreslil: Drahomír Mrózek Poznámka: B629, redaktor: Valerián Grebeči, pro učební pomůcky, podľa národní slovenské pověsti … Continue reading →