Bumbrlíček

Výrobca: PPFilm Výroba: 2017 Text: list Snímok: 11 Napísal: Simonová Eva Kreslil: Koželuhová Lucie Poznámka: B1089, preklad:Antolová Simona


Dlhý, Široký a Bystrozraký

Výrobca: PPFilm Výroba: 2017 Text: list Snímok: 20 Napísal: Kopeček Vladimír Kreslil: Macků Drahomíra Poznámka: B1170, sknázev: Dlhý, Široký a Bystrozraký, redaktor:Lišková Marie, překlad: Antolová Simona, podle původního 742+529


O Pampúšikovi

Výrobca: PPFilm Výroba: 2017 Text: list Snímok: 10 Napísal: Simonová Eva Kreslil: Bělíčková Radka Poznámka: B1088,preklad:Antolová Simona


O veľkej repe

Výrobca: PPFilm Výroba: 2017 Text: list Snímok: 10 Napísal: Kopeček Vladimír Kreslil: Macků Drahomíra Poznámka: B1176, sknázev: Veľká repa, redaktor: Lišková Marie, překlad: Antolová Simona, podle původního 683


O bohatom a chudobnom

Výrobca: PPFilm Výroba: 2017 Text: list Snímok: 10 Napísal: Kopeček Vladimír Kreslil: Macků Drahomíra Poznámka: B1172, sknázev: O bohatom a chudobnom, redaktor: Lišková Marie, překlad: Antolová Simona, podle původního 795


Smola a Mazáčik – Lyžiari

Výrobca: PPFilm Výroba: 2017 Text: list Snímok: 18 Napísal: Simonová Eva Kreslil: – Poznámka: B1090, preklad: Antolová Simona, EFKA 1945


Smola a Mazáčik – Na výlete

Výrobca: PPFilm Výroba: 2017 Text: list Snímok: 18 Napísal: Simonová Eva Kreslil: – Poznámka: B1092, preklad: Antolová Simona, EFKA 1945


Smola a Mazáčik – Námorníci

Výrobca: PPFilm Výroba: 2017 Text: list Snímok: 18 Napísal: Simonová Eva Kreslil: – Poznámka: B1091, preklad: Antolová Simona, EFKA 1945


Smola a Mazáčik – Vzduchoplavci

Výrobca: PPFilm Výroba: 2017 Text: list Snímok: 19 Napísal: Simonová Eva Kreslil: – Poznámka: B1093, preklad: Antolová Simona, EFKA 1945


Tri zlaté vlasy deda Vševeda

Výrobca: PPFilm Výroba: 2017 Text: list Snímok: 10 Napísal: Kopeček Vladimír Kreslil: Macků Drahomíra Poznámka: B1178, sknázev: Tri zlaté vlasy deda Vševeda, redaktor: Lišková Marie, překlad: Antolová Simona, podle původního … Continue reading →