Diafilm

Definícia:

Výkladový slovník Národnej knižnice ČR: Filmový pás, obvykle šírka 16 mm alebo 35 mm, obsahujúci radu pozitívnych snímok. Je určený ku statickému premietaniu v diaprojektoroch snímku po snímke, môže byť doplnený ozvučením.

Diafilm teda nie je nič viac, ako nerozstrihaná zostava diapozitívov na kinofilme. Za zvýšenou výrobou diafilmov, ako aj iných fotomateriálov a fototechniky stojí technický a technologický pokrok v povojnových rokoch.

Prvé exempláre diafilmov (1935-1945) v ČR boli nasnímané leporela (Voleský, Praha) a krátke rozprávky (1953 – Mofis Brno) a diapozitívy (Diakolor Pavla). Išlo najmä o čiernobiele kresby. V polovici 60. rokov sa súbežne začali vyrábať diapásy a diafilmy. Slovensko prezentovala výroba pre Komunálne služby mesta Bratislava (KSM), kde sa kresby exponovali už na kinofilm 35mm o 10 políčkach.

Ďalšia výroba bola už v plnej réžii Filmových laboratoří Barrandov. Dej príbehu však zďaleka nebol vždy iba rozprávkový, ale i náučný (prírodovedný, vlastivedný, technický – autá, železnice, budovateľský, ideologický, umelecký, vojenský atď.) Často sa používali (používajú) pri výučbe v škole, boli obrázkovou prílohou kníh a súčasťou požičiavania v knižniciach. Filmy sa dodávali v rôznych obaloch, spravidla stočené v plastovom navíjadle označené názvom, alebo v tematických sadách. Pri premietaní filmov sa čítal text z papieru, ktorý bol hlavne u starších filmov priamo na políčku.

Československé diafilmy sa vyrábali na kinofilme o šírke 35mm, súvislý film má rôzny počet políčok: bežne od 10 do 39, premietalo sa prevažne na šírku zľava doprava. Film má spravidla úvodné políčko s názvom titulu a na záver titulky s autormi, políčka majú číslovanie.

Produkcia Diafilm Bratislava bola špecifická zvlášť tým, že vydala rad tematických sad diafilmov, určených pre školskú výučbu, ale tiež metodické publikácie (knihy a skriptá). Slovenské diafilmy vychádzali až do roku 1989. Na titulkoch sa objavuje aj meno redaktora. Rad filmov vznikol pre konkrétny účel – boli vydané pre učebné pomôcky, ústav zdravotnej výchovy, alebo pod hlavičkou Medzinárodnej organizácie novinárov.

K niektorých nemnohých titulom či už MÚ, alebo Diafilmu sa zachovali originálne české a zároveň slovenské texty.

Výroba diafilmov s rozprávkami sa obmedzila a následne skončila v 90. Rokoch.

Leave a Comment