Divotvorná zámka

Výrobca:
Výroba: neznámo
Text: list
Snímok: 24
Napísal: Růžena Lukášová
Kreslil: Karel Červinka
Poznámka: B353, podľa chorvatskej rozprávky zo sbierky K.J.Erbena
Tags:

Leave a Comment