Dlhý, Široký a Bystrozraký

Výrobca: Diafilm Praha
Výroba: neznámo
Text: list
Snímok: 38
Napísal: K. J. Erben
Kreslil: Plicková
Poznámka: B423

Leave a Comment