Dobrodružstvá Snilka-Hnilka

Výrobca: Diafilm Bratislava
Výroba: 1968
Text: list
Snímok: 21
Napísal: Karol Skalka
Kreslil: Drahomír Mrózek
Poznámka: B579, pro ústav zdravotnej výchovy

Leave a Comment