Dupi na prázdninách

Výrobca: Diafilm Bratislava
Výroba: 1960
Text: list
Snímok: 23
Napísal: Anton Melichárek
Kreslil: Anton Melichárek
Poznámka: B966, red: Július V. Trebišovský

Comments are closed.