Dupi v Afrike

Výrobca: Diafilm Bratislava
Výroba: 1961
Text: list
Snímok: 26
Napísal: Anton Melichárek
Kreslil: Anton Melichárek
Poznámka: B740, red: Július Trebišovský
Categories: Bratislava, diafilm

Leave a Comment