Gruľko na karnevale

Výrobca: Diafilm Bratislava
Výroba: 1974
Text: list
Snímok: 25
Napísal: Jozef Lubina
Kreslil: Augustín Horváth
Poznámka: B750, podľa povídky B.Zachodera

Leave a Comment