Kamaráti

Výrobca: Diafilm Bratislava
Výroba: 1972
Text: list
Snímok: 20
Napísal: Elena Antalová
Kreslil: Ivica Krošláková
Poznámka: B585, pro ústav zdravotnej výchovy

Leave a Comment