Kolektív je dobrý liek

Výrobca: Diafilm Bratislava
Výroba: 1960
Text: list
Snímok: 25
Napísal: Pavol Baník
Kreslil: Božena Hajdučíková
Poznámka: B870 poradca: Šimon Pindroch
Categories: Baník, Bratislava, diafilm

Leave a Comment