Kresadlo

Výrobca:
Výroba: neznámo
Text: list
Snímok: 24
Napísal: R. Lukášová
Kreslil: Květa Jadrníčková
Poznámka: B163, podľa H. Ch. Andersena

Leave a Comment