Kyjak, hýb sa!

Výrobca:
Výroba: neznámo
Text: list
Snímok: 24
Napísal: R. Lukášová
Kreslil:
Poznámka: B154, podľa K. J. Erbena
Categories: diafilm, Erben, Lukášová,

Leave a Comment