O Červenej Karkuľke

Výrobca:
Výroba: neznámo
Text: list
Snímok: 24
Napísal:
Kreslil: Dobroslava Bílovská
Poznámka: B092, podľa luďové rozprávky

Leave a Comment