O chytrom Matejovi

Výrobca:
Výroba: 1956
Text: obal
Snímok: 10
Napísal: O. Audy
Kreslil: Fr. Süsser
Poznámka: B390, diar, podľa K. J. Erbena

Tags:

Leave a Comment