O dvanástich mesiačkoch

Výrobca: Diafilm Praha
Výroba: neznámo
Text: list
Snímok: 23
Napísal:
Kreslil: A. Nievaldová
Poznámka: B177, podľa Boženy Němcovej

Leave a Comment