O kohútikovi a sliepočke

Výrobca: Diafilm Bratislava
Výroba: 1977
Text: list
Snímok: 22
Napísal: Lenka Dedinská
Kreslil: Miloš Rektořík
Poznámka: B597, pro učební pomůcky, redaktor:Pavol Baník

Leave a Comment