O krásnej Violke

Výrobca:
Výroba: neznámo
Text: list
Snímok: 24
Napísal: V. Pazourek
Kreslil: J. Zemanová
Poznámka: B085, podľa B. Němcové
Categories: diafilm, , Němcová, Pazourek

Leave a Comment