O líške a vlkovi

Výrobca: Diafilm Praha
Výroba: neznámo
Text: list
Snímok: 19
Napísal: Pavel Durkot, Vasil Grendža-Donský
Kreslil: Edita Plicková
Poznámka: B222, podľa Ivana Franka
Tags: ,

Leave a Comment