O nevďačnom kuriatku

Výrobca:
Výroba:
Text: list
Snímok: 24
Napísal: Dr. Růžena Lukášová
Kreslil: Červinka
Poznámka: B057, podľa Fr. Bartoše
Tags:

Leave a Comment