O perníkovej chalúpke

Výrobca:
Výroba: neznámo
Text: list
Snímok: 24
Napísal:
Kreslil: Dobroslava Bílovská
Poznámka: B080, podľa B. Němcové, i SK: O perníkovej chalúpke

Leave a Comment