O Popoluške

Výrobca: Diafilm Praha
Výroba: neznámo
Text: list
Snímok: 38
Napísal: M. Pavlík
Kreslil: Edita Plicková
Poznámka: B021, podľa B.Němcové
Tags:

Leave a Comment