O striebornej studienke

Výrobca:
Výroba: 1956
Text: obal
Snímok: 10
Napísal: Vl. Simanov
Kreslil: Fr. Süsser
Poznámka: B451, diar, podľa J. Kožíka


Leave a Comment