O zelenom domčeku

Výrobca: Diafilm Bratislava
Výroba:
Text: list
Snímok: 24
Napísal: Vališová Milena
Kreslil: Tvrdoň Martin
Poznámka: B953
Categories: Bratislava, diafilm

Comments are closed.