Otcove dedičstvo

Výrobca:
Výroba: neznámo
Text: list
Snímok: 24
Napísal: R. Lukášová
Kreslil: Květa Jadrníčková
Poznámka: B128, podľa B. Němcové

Leave a Comment