Premietačka

Detský diaprojektor DIAX je oficiálny názov pre premietačku, ktorá právom patrí do rebríčka fenomenálnych československých hračiek 70 a 80. rokov 20. storočia.

Výhody:

  • jednoduchá obsluha
  • bakelitové (neskôr plastové) prevedenie
  • nízka obstarávacia cena (110 Kčs)
  • obľúbenosť a rozšírenie

Nevýhody:

  • nízky výkon – iba pre domáce použitie
  • nutnosť zotmenia
  • prehrievanie (max. 20 min. prevádzky)

Krátko po revolúcii Chemoplast Brno výrobu ukončil vďaka nástupu videa.

Modely

Najstaršou detskou premietačkou vyrábanou u nás však bola DIABABY (50. roky), neskôr DIAR (60.roky), nasledoval prístroj DIAX (70.roky), potom už zmieňovaný DIAX3 (80.roky), DIAX4 (90.roky)

Je potrebné pripomenúť aj prístroje, ktoré používali hlavne školy – diaprojektory Meopta a tiež často dovážané ruské filmoskopy.

Naši predkovia sa schádzali u ohňa, neskôr u sviečky a držali „čiernu hodinku“. Ak máte doma premietačku, môžete si vyskúšať netradičnú atmosféru vnímania obrazu vo svetle žiarovky a napríklad aj zaspomínať si: určite doma nájdete obľúbené rozprávky do premietačky z detstva, alebo staré diapozitívy z dovolenky.

Bližšie informácie o premietačkách nájdete na www.promitacka.cz

Leave a Comment