Premietanie

Premietanie v Československu

Rozprávky ako také, sú založené na dlhej tradícií a z celosvetového pohľadu sú tie Československé na vysokej úrovni. Začiatky premietania sú založené na premietačkách LATERNA MAGICA (prevažne dovoz z Nemecka), s obrázkami a príbehmi maľovanými na skle. Tie však vlastnili iba majetnejšie rodiny prevažne z miest. Zdrojom svetla bola zo začiatku petrolejka, ktorú neskôr nahradila žiarovka. Vďaka rozvoju technológií a fotomateriálov nastal veľký boom výroby diafilmov a premietačiek v Československu v 60. rokoch minulého storočia.

Premietanie a vzťah k deťom

Premietanie je pre deti už od raného veku (doporučujeme 2-3 rokov) veľmi príťažlivé, očakávajú ho s radostným vzrušením. Už samotné prítmie v miestnosti vyvoláva v deťoch zvláštne kúzlo a napomáha k dobrému sústredeniu, pretože na deti nepôsobia iné podnety z okolia, iba svetelný obraz a hlas rodičov. Nielen preto je ideálny čas na premietanie počas dlhých zimných večerov.
Obrazy sú dostatočne veľké na rozdiel od knihy a môžu si ich prezerať naraz všetky deti ľubovoľne dlho na rozdiel od bežiaceho filmu. Majú tak dosť času vnímať a vytvárať si svoje postoje a závery. Myšlienkovú aktivitu detí podporuje tiež skutočnosť, že súčasne vnímajú sluchom aj zrakom, ich zážitky sú hlbšie a lepšie si ich zapamätajú. Pomocou diafilmov môžeme účinne rozvíjať reč a poznanie detí, ich estetické cítenie a podporiť ich vlastnú činnosť.
Dôležitým aspektom je, že rodič si urobí na dieťa čas a venuje sa mu zábavnou formou. Pridanou hodnotou potom ešte môže byť, keď sa text nečíta, ale rodič popustí uzdu svojej fantázii. V prípade starších detí môže premietačka slúžiť aj ako hračka, i ako forma spolupráce medzi súrodencami.

Leave a Comment