Príhody Janka Hraška III. diel

Výrobca: Diafilm Bratislava
Výroba: 1972
Text: list
Snímok: 25
Napísal: Alexander Kuzma
Kreslil: Milan Arzt
Poznámka: B968
Tags:

Leave a Comment