Rozprávka o rybárovi a rybke

Výrobca:
Výroba: neznámo
Text: list
Snímok: 24
Napísal: Růžena Lukášová
Kreslil:
Poznámka: B088, podľa A. S. Puškina
Tags:

Leave a Comment