Rozprávka o telefónnom stĺpe

Výrobca: Diafilm Bratislava
Výroba: neznámo
Text: list
Snímok: 24
Napísal: Július V.Třebišovský
Kreslil: Alojz Struhár ml.
Poznámka: B558

Leave a Comment