Šiška na vandru

Výrobca:
Výroba: neznámo
Text: list
Snímok: 24
Napísal: R. Lukášová
Kreslil:  
Poznámka: B153, podľa F. Bartoše

Leave a Comment