Snehová kráľovná

Výrobca:
Výroba:
Text: list
Snímok: 24
Napísal: R. Lukášová
Kreslil: Kalábová
Poznámka: B219, preložil D. Štubňa-Zámostský

Leave a Comment