Snehuľka a sedem trpaslíkov

Výrobca:
Výroba: neznámo
Text: list
Snímok: 24
Napísal:  
Kreslil: M. Zezula
Poznámka: B215, preložil D. Štubňa-Zámostský

Leave a Comment