Starý Bodrík a vlk

Výrobca: Diafilm Bratislava
Výroba: 1957
Text: list
Snímok: 17
Napísal: Ladislav Učník
Kreslil: Alojz Struhár
Poznámka: B087, podľa lidové pohádky
Tags:

Leave a Comment