Vták Ohnivák a líška Ryška

Výrobca: Diafilm Praha
Výroba: neznámo
Text: list
Snímok: 34
Napísal: Ivana Ryzcová
Kreslil: Věra Hainzová
Poznámka: B142, podľa K. J. Erbena
Tags: ,

Leave a Comment